I'm a Title. Click to edit me 

Nyheder

Her vil du kunne læse om væsentlige nyheder
på den internationale IPR scene
EU Patentet

Hvad er status?

Efter nogle måneder med stilhed var der lagt op til at EU kommisionen skulle tage deres interne proces op i september måned. Endnu er der ikke dukket nogen nyheder op, men vi følger udviklingen og vil orientere læserne så snart der sker noget.

Ændringer i den Amerikanske patentlovgivning 

Der er sket en række ændringer i den amerikanske patentlovgivning. Vi mener ikke at det er ændringer af en karakter der har væsentlig indflydelse på vore kunders daglige aktiviteter. Vi vil orientere om alle relevante forhold under ansøgningsprocessen. 

Kina og den kinesiske udvikling


Vi vil bringe et overblik over udviklingen i Kina. Generelt er udviklingen i Kina nærmest eksplosiv, og som et af de få områder har der de seneste fire år været en kraftig stigning i innovationsaktiviteten og følgelig også i patenteringsaktiviteten. Vi vil udarbejde statistiske materialer og også inddrage forretningsforhold fra i det mindste et par væsentlige industriområder.

Danmark

Udviklingen i Danmark i forhold til IPR er ikke væsentlig i den senere tid.  Antallet af indleverede patentansøgninger til Patent- og Varemærkestyrelsen synes at være i tilbagegang. 

European Patent Office

Vi følger udviklingen hos den EPO, herunder relevante appelafgørelser og andet af interesse.